Usługi

1. Projektowanie systemów

Wykonujemy projekty:

 • automatyki przemysłowej
 • automatyki budynkowej (BMS, HMS)
 • okablowania strukturalnego i sieci bezprzewodowych
 • systemów sygnalizacji włamania i napadu
 • kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 • systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania
 • dźwiękowego systemu ostrzegawczego
 • monitoringu przemysłowego CCTV
 • systemów kontroli wjazdu
 • systemów audio-wideo
 • systemów zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej

Projektowanie systemów automatyki przemysłowej | AMK Białystok
     

Wykonawstwo instalacji i systemów budynkowych | AMK Białystok

2. Wykonywanie instalacji i systemów budynkowych wraz z integracją

 • instalacji elektrycznych wnętrzowych i zewnętrznych
 • zasilania rezerwowego obiektów (UPS, agregat prądotwórczy)
 • baterii kondensatorów
 • instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • instalacji fotowoltaicznych
 • automatyki budynkowej (BMS, HMS)
 • okablowania strukturalnego i sieci bezprzewodowych
 • systemów sygnalizacji włamania i napadu
 • kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 • systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania
 • dźwiękowego systemu ostrzegawczego
 • monitoringu przemysłowego CCTV
     

3. Projektowanie i wykonywanie układów elektroniki na zamówienie

Projektowanie i wykonywanie elementów elektroniki na zamówienie | AMK Białystok